IBA

A myQA egy globális minőségbiztosítási platformot kínál mely integrálja a különböző egymástól független minőségbiztosítási feladatokat és protokollokat. Az összes minőségbiztosítási adat nyilvántartása egyetlen központi szerver adatbázisban valósul meg, Cockpit segítségével teljeskörű áttekintést biztosít.

IBA MYQA kép

A myQA Cockpit egy böngésző alapú felület, amelyen az összes alapvető minőségbiztosítási mért érték, adatok megtekinthetőek. A minőségbiztosítási mérés elvégzését követően a Cockpit azonnal jelentést készít, mely az adott hálózatról bármikor bárhonnan elérhető, lehetővé teszi az összes minőségbiztosítási feladat nyomonkövetését. Gyors hozzáférést biztosít a páciensek-, a készülékek minőségbiztosítási státuszához és vizsgálati eredményeihez. Ellenőrizhető, hogy a felhasználó által megadott követelményeknek megfelelt-e vagy sem az adott LINAC vagy páciens terv a minőség ellenőrzés során.

Készülék minőségbiztosítás

Ellenőrizhető, hogy mely készülék minőségbiztosítási tesztek, mérések fejeződtek már be, illetve melyek azok amelyek hamarosan esedékesek az elmentett ütemterv alapján. Megbízható minőségellenőrzést kínál LINAC-ok, képalkotó készülékek, illetve egyéb eszközök számára. Trendelemzést biztosít a negatív tendenciák gyors felismerési lehetőségéért, a későbbi problémák megelőzésért.

SMARTSCAN (vízfantom)

A SMARTSCAN a legpontosabb és leghatékonyabb automatizált megoldás a tervezőrendszerek üzembehelyezéséhez, sugárnyalábok beméréséhez. A SMARTSCAN segítségével történő üzembe helyezés 75%-kal kevesebb erőfeszítést igényel. IBA Vízfantom kép

Munkafolyamat leírása

  • A mérési sor beállítása: Automatikus mérési sor generálás Rendezés, rangsorolás és optimalizálás A felhasználó-specifikus mérési sorok intuitív beállítása
  • Adatgyűjtés: Gyorsan és automatikusan történik, előre meghatározott mérési sorokkal az összes főbb tervezőrendszer számára A leggyorsabb beolvasási sebesség jellemzi, melynek optimális a felbontása a beolvasási sebesség adaptálásának köszönhetően
  • Adatkezelés és adatelemzés: Pontos adatelemzés szabványos és testre szabható protokollok segítségével Profilok átfedése a mennyiségi összehasonlításhoz Matematikai simító és interpolációs függvények könyvtárának megléte

myQA Daily

Gyors, egyszerű és magas színvonalú napi minőség ellenőrzét biztosít. 125 ionizációs kamrát tartalmaz, így több nyaláb-adatot biztosít a sugárminőség pontosabb ellenőrzéséhez. A myQA Daily webböngésző-alapú, így rugalmas tesztvégrehajtást tesz lehetővé bármely hálózati számítógépről, laptopról, vagy tabletről, könnyű hozzáférést biztosít a teszteredményekhez. A myQA Daily forgatható tartóval is rendelkezik, így mérések végezhetőek 0°, 90°, 180° és 270°-ban.

IBA myQA DAily kép

Páciens tervek minőségbiztosítása

Teljes kontrollt és megbízhatóságot biztosít a páciensek sugárterápiás tervének minőségbiztosításához. Azonnal látható, mely páciensek tervének az ellenőrzése szerepel a feladatlistán, ezek státusza, eredménye, gamma értékei és az esetleges megjegyzések.

MatriXX Resolution és Miniphantom R

Kábel mentes, páciens terv ellenőrzésére szolgáló eszköz. A MatriXX készülékek az FF és FFF nyalábokat mérésére is alkalmasak. A készülékeket 1521 ionizációs kamrát tartalmaznak, felbontásuk 6.5 mm-es, kialakításuk kábelmentes működtetésük akkumulátorral történik.

IBA MatriXX kép

Elliptikus geometriával jellemezhető szilárd fantom, mely az optimális páciens és készülék minőségbiztosításhoz használható. Beállítása és kezelése rendkívül egyszerű a MatriXX Resolution-el. A mérések elvégzése során a Gantry Angle Sensor segítségével biztosítják, hogy a gantry elfordulási szöge is figyelembe legyen véve a páciensek tervének minőségbiztosítása esetén. IBA MatriXX és Miniphantom kép

myQA SRS és fantom

Az SRS/SBRT kezelések esetén nagyon fontos szerepet játszik a film-osztályú felbontás, illetve a digitális detektorokkal történő munkafolyamat hatékonysága. Ezt a két tulajdonságot egyesítve végzi a páciens-tervek ellenőrzését a myQA SRS. A myQA SRS: összesen 105 000 detektort tartalmaz, melyek 0.4 mm x 0.4 mm-es felbontást - film osztályú felbontást biztosítanak. Az aktív detektorfelület 12 cm x 14 cm, melyen a mérések elvégzése során nincsen szükség dózisinterpolációra, mivel nincsenek hiányzó adatok a mérési pontok között. Segítségével elkerülhetőek a hamis minőségellenőrzési eredmények még a meredek dózisgradiensek esetén is. Egyszerű és pontos detektorbeállítás valósítható meg a dedikált SRS minőségbiztosítási fantommal, mely kialakításának köszönhetően non-koplanáris tervek minőségbiztosítási ellenőrzését is lehetővé teszi:

IBA myQA SRS felbontás kép IBA myQA SRS  kép

myQA integrált szoftverek

2D páciens minőségellenőrzés IMRT, rotációs és FFF kezelésekhez A minőségellenőrző munkafolyamatok a MatriXX-al hatékonyak, azonnali állapotképezés és esedékességi időpontok jelzése jellemzi Megbízható jelentéskészítés a páciens minőségellenőrzési dokumentációhoz és aduitokhoz Támogatott a többcsatornás filmdozimetria: Pontosság jellemzi úgy az IMRT és a VMAT, mint az SBRT kezelések esetén, támogatja a nagy dózisokat is

(MACHINE QA INDEPENDENT & INTEGRATED)[https://www.iba-dosimetry.com/fileadmin/user_upload/products/02_radiation_therapy/Machine-QA_Brochure_Rev.2_1219.pdf]

Diagnosztikai készülékek minőségbiztosítása

Iba diagnostic cathalog

GreenSound Plusz Kft.
1037 Budapest, Montevideó utca 5.
Minden jog fenntartva! © 2023
Telefon: +36 1 788 1180
Email: info@greensound.hu